Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

https://www.iky.gr/el/daneia-gia-metaptyxiakes-spoydes

έχει αναρτηθεί ανακοίνωση αναφορικά με τα
τα Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.