Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Είστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδρυματικής πρότασης:
5 Φεβρουαρίου 2020

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεμονωμένων προτάσεων από μέλη του διδακτικού προσωπικού προς την Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων:
29 Ιανουαρίου 2020

 

Η Διεθνής Κινητικότητα αφορά συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χωρών-Εταίρων (εκτός χωρών - μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Τουρκίας, Λιχτενστάιν, Σερβίας, Ελβετίας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδόνιας).

Tο Πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility («Διεθνής Κινητικότητα») χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ και τρίτων χωρών (χωρών-Εταίρων). Η κινητικότητα αφορά σπουδές, διδασκαλία, επιμόρφωση και πρακτική άσκηση. Σύμφωνα με το ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

Διαδικασία σύνταξης και υποβολής ιδρυματικής πρότασης για τα ακαδ. έτη 2020-23

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα υποβάλει ιδρυματική πρόταση για συνεργασία με τις χώρες:
(i) Αλβανία
(ii) Αρμενία
(iii) Αυστραλία
(iv) Βραζιλία
(v) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
(vi) Ισραήλ
(vii) Καναδάς
(viii) Κίνα
(ix) Ουκρανία
(x) Ρωσία
(xi) Τυνησία
 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο) που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις για συνεργασία με σκοπό την κινητικότητα σε συγκεκριμένα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στις ως άνω χώρες,
θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (dsiamopu@uoi.gr):

(i) το έντυπο 'Ποιοτικές Ερωτήσεις' (βλ. παρακάτω συνημμένα), στην ελληνική γλώσσα, ξεχωριστά για κάθε προτεινόμενη χώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται, και

(ii) το έντυπο 'Ροές κινητικοτήτων' (βλ. παρακάτω συνημμένα), όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.

 • - Το αρχείο θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε προτεινόμενη χώρα (συμπληρώνεται μόνο το 1ο φύλλο εργασίας - D1).
 • - Ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α8), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά: φοιτητές για σπουδές, φοιτητές για  πρακτική άσκηση, προσωπικό για διδασκαλία, προσωπικό για επιμόρφωση / εισερχόμενη ή εξερχόμενη αντίστοιχα. Σε κάποια κελιά (όπως λ.χ. τύπος δραστηριότητας) έχουν ενσωματωθεί λίστες, από τις οποίες επιλέγετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν κάνοντας κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον κέρσορά σας στην άκρη του κελιού (δεξιά).
 • - Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, σε περίπτωση επιλογής του συγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να αναφερθεί ο φορέας υποδοχής.
 • - Για τη χιλιομετρική απόσταση θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο distance-calculator

Εν συνεχεία, θα συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα των μελών του διδακτικού προσωπικού, θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή Erasmus που έχει οριστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο
και θα συνταχθεί η ιδρυματική πρόταση που θα υποβληθεί στην Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προς χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από τρεις ενδιαφερόμενοι για κάθε χώρα, την επιλογή των επικρατέστερων θα κάνει η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus.

Χώρες

Οι 'Χρηματοδοτικοί φάκελοι', δηλαδή οι επιλέξιμες χώρες - εταίροι (partner countries) για την Διεθνή κινητικότητα, καθώς και οι θέσεις κινητικότητας και η χρηματοδότηση για όλα τα Ιδρύματα στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο (βλ. παρακάτω) έγγραφο 'Χώρες - προϋπολογισμός'.

Εξαιρούνται οι χώρες: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Serbia

Αξιολόγηση των ιδρυματικών προτάσεων των Πανεπιστημίων

Η αξιολόγηση των ιδρυματικών προτάσεων που θα υποβληθούν από τα Πανεπιστήμια θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών σε καθαρά ανταγωνιστική βάση.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τους εξωτερικούς αξιολογητές του ΙΚΥ, η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus θα αναλάβει να κατανείμει τις θέσεις που θα έχουν εγκριθεί για συγκεκριμένες χώρες, στα Τμήματα και στους εισηγητές.

 

Στο εγχειρίδιο 'Handbook for Participating Organisations' (version December 2018) (βλ. παρακάτω συνημμένα) δίνονται όλες οι οδηγίες προς τους αιτούντες, για την υποβολή της αίτησης αλλά και την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Τ. 7105, 7107, e-mail: dsiamopu@uoi.gr).

Τέλος, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της ΕΜ/ΙΚΥ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2020:
https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2020

 

Εντυπωσεις φοιτητων

 

Ονομάζομαι Δημήτριος-Γεώργιος Ακεστορίδης και είμαι μεταπτυχιακός απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα Erasmus+ μου έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο του St Andrews. Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2016 εργάστηκα ως Επισκέπτης Ερευνητής στο CRAWDAD, το μεγαλύτερο αρχείο δεδομένων ασύρματων δικτύων, που αριθμεί περισσότερους από 9000 χρήστες από 116 χώρες.

Δημήτριος-Γεώργιος Ακεστορίδης

Η δική μου εμπειρία Erasmus ξεκινά στις 30 Αυγούστου του 2014.

Τ.Φ.

Erasmus! Μία λέξη, αμέτρητες γνωριμίες, εμπειρίες, συναισθήματα!

Π.Ρ.

Ονομάζομαι Florentina Badea. Είμαι από τη Ρουμανία και σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας.

Florentina Badea

Τελευταια Νεα

 
ERASMUS+: Δημοσίευση Β' Συμπληρωματικής Προκήρυξης για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση_Σχέδιο 2022
Αναρτήθηκε η Β' Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2022, για την Κινητικότητα Φοιτητών με...
Ενημερωτική εκδήλωση του Τμήματος Ιατρικής για το Πρόγραμμα Erasmus
Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματός Ιατρικής, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 4 Απριλίου...
ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ERASMUS+: Δημοσίευση Συμπληρωματικής Προκήρυξης για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση_Σχέδιο 2022
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (1ου, 2ου και 3ου κύκλου) ότι παρατείνεται η...
 

Σε βοήθησε το Erasmus+
στην εύρεση εργασίας;

Πείτε μας τις εντυπώσεις σας!

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr