Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Είστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ακολουθεί μια σταθερή πολιτική για την προώθηση των συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού,  όπως και με διάφορα δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας. Η πολιτική αυτή έχει στόχο να αναδειχθεί ο πρωτοποριακός ρόλος του στην έρευνα και να ενισχυθούν οι συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οι διμερείς συμφωνίες, η κινητικότητα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών και γενικότερα να αναγνωρισθεί ως ένα ίδρυμα με κύρος και πολυσύνθετες δράσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η κύρια ενασχόληση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων είναι η υποστήριξη της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης. Ως διεθνοποίηση νοείται η διαδικασία υιοθέτησης μιας διεθνικής διάστασης της εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές της: τη διδασκαλία, την έρευνα, τις υπηρεσίες και γενικότερα τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων οργανώνει, συντονίζει και υποστηρίζει μέσα από τις δράσεις του και βάσει της στρατηγικής του Πανεπιστημίου, τις βασικές αρχές της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πρίσμα προσλαμβάνει πρακτικές, προωθεί τις δραστηριότητες του Ιδρύματός μας σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει στη δημιουργία ενός διαπολιτισμικού διαλόγου για την εκπαίδευση με ευρύτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση ενός πανεπιστημίου εξωστρεφούς, ευέλικτου, με λόγο και άποψη στο ευρωπαϊκό και διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ένα από τα βασικά "εργαλεία" για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι το πρόγραμμα Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον γνωστές κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης αντιπροσωπεύοντας τη ξεχωριστή εμπειρία που ζουν χιλιάδες φοιτητές, ως πολίτες της ενωμένης Ευρώπης, σε ένα πολυ-πολιτισμικό και πολυ-γλωσσικό περιβάλλον. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, συντονίζει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να επωφεληθούν των ακαδημαϊκών, γλωσσικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στη διεθνή αγορά εργασίας και να λειτουργήσουν επιτυχώς σε ένα διεθνές και πολύ-πολιτισμικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Στις δραστηριότητες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων εντάσσονται:

Η μελέτη και εισήγηση για συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και δίκτυα της αλλοδαπής
Η μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, η συγκέντρωση και διάχυση πληροφοριών για προγράμματα επιστημονικών ανταλλαγών, ο σχεδιασμός πλαισίου συνεργασίας με χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Lifelong Learning Programme/Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Asia-Link, Atlantis, EU-Canada Cooperation Programme, Alpha, Erasmus Mundus External Cooperation Window)
Η μέριμνα για τη σύνταξη, την επιμέλεια και την εκτύπωση ξενόγλωσσων ενημερωτικών φυλλαδίων για την ενημέρωση ξένων επισκεπτών και για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου
Η εντατικοποίηση της συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα
Ο συμβουλευτικός ρόλος στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων με τη συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, καθώς και η μέριμνα για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων, από το πανεπιστήμιο, αλλοδαπών επιστημόνων και λοιπών επισήμων
Η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκπαιδευτικές Εκθέσεις με στόχο την προβολή του ιδρύματος καθώς και τη διασύνδεσή του με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού
Η μέριμνα για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και η εξυπηρέτηση της διερμηνείας.

Τελευταια Νεα

 
Bραβείο Digital Green Talents Award 2024 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15-5-24
Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, σας ενημερώνουμε για τη...
GREAT Scholarships_Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπυοδές από το Ηνωμ. Βασίλειο
Στον σύνδεσμο https://www.britishcouncil.gr/study-uk/great-scholarships?fbclid=...
Fulbright: Virtual Group Advising Sessions (online)
Προς όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακολουθεί ανακοίνωση του Ιδρύματος...
Ambassador Scholarship Fund
Gain professional and English language experience in the U.S, and share your culture through the U....

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr