Συνημμένα ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας αναφορικά με τη χορήγηση υποτροφιών για κινητικότητα φοιτητών της Ε.Ε. για ένα εξάμηνο (Χειμερινό εξάμηνο 2017)

http://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/1279850/dream-new-scholarship

Από τη

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων