Ανακοινώνεται ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις Erasmus+, ακαδημαϊκού έτους 2016/17, με σκοπό

i) τις Σπουδές και

ii) την Πρακτική Άσκηση

ορίζεται για τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 22η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Το κείμενο της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr πριν την 11η Απριλίου 2016.

Από τη

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Τ. 26510-07519, 07264, 07107

E. erasmus@uoi.gr

FB: Erasmus+ University of Ioannina