Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, στις 11 το πρωί
θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ομιλητές:

Δρ. Μάριος Γκατζιάνας
Δρ. Χρήστος Μπερμπερίδης