Προς τους φοιτητές/τις φοιτήτριες
(όλων των κύκλων σπουδών) των Τμημάτων

Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και
Ψυχολογίας

Αγαπητοί φοιτητές/Αγαπητές φοιτήτριες,

Ανακοινώνουμε πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο <Universitatea Babeş-Bolyai> (Ρουμανία) για συμμετοχή ομάδας φοιτητών/τριών από τα τρία ως άνω αναφερόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε

Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP), με τίτλο:
Human Relationships in the Digital Era

που θα πραγματοποιηθεί με υποχρεωτική συμμετοχή φοιτητών/τριών σε

διαδικτυακές συναντήσεις, από 25/02/2025 έως 26/02/2025 και

συναντήσεις μέσω φυσικής παρουσίας, από 03/03/2025 to 07/03/2025 (στην πόλη Cluj της Ρουμανίας).

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει έως και 15 συμμετοχές φοιτητών/τριών από τα τρία (ως άνω) αναφερόμενα Τμήματα.

Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν οικονομική επιχορήγηση (σε δύο δόσεις), περίπου 500 ευρώ/έκαστος (σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής).

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι, να επικοινωνήσουν άμεσα με τους/τις Συντονιστές/τριες Erasmus+ του Τμήματός τους.

Από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων