Προς τους φοιτητές (όλων των κύκλων σπουδών) των Τμημάτων
Αρχιτεκτονικής
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Φυσικής και
Χημείας

Ανακοίνωση για τη διοργάνωση προγράμματος

Erasmus Blended Intensive Programme (BIP)

από το Landscape Analysis & Management Group, Department of Geography, University of Girona

που θα πραγματοποιηθεί

διαδικτυακά:
17/06 - 21/06 (υποχρεωτική παρακολούθηση)

και με φυσική παρουσία:
01/07 - 05/07 (υποχρεωτική παρακολούθηση)

με τίτλο "Mitigating climate change through maritime and coastal spatial planning".

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων