Ανακοινώνεται η πιλοτική υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων Blended Intensive Programmes (BIPs), τον Ιούνιο 2024, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τα προγράμματα διοργανώνονται σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια - εταίρους
University of Clermont Auvergne (Γαλλία) και
Ovidius University of Constanta (Ρουμανία)

Τα τρία (3) προγράμματα είναι τα εξής:
(1) Mobilities: Times, Spaces, Representations - Pathway A: Literature & Theatre
(2) Mobilities: Times, Spaces, Representations - Pathway B: History & Archaeology
με ακαδημαϊκά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Μαρία Ζουμπούλη
(3) Medical Humanities
με ακαδημαϊκά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κυρία Μαρίκα Σύρρου

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έως 10 άτομα) μπορούν να συμμετάσχουν σε όποια από τα παραπάνω προγράμματα επιθυμούν. Τα προγράμματα προβλέπουν εικονική συμμετοχή και φυσική παρουσία.
Εφόσον παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα που προβλέπονται (με εικονική συμμετοχή και φυσική παρουσία), και ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές ενότητες, θα λάβουν 3 ECTS
(τα οποία δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα δηλώνοντας την επιθυμία τους για συμμετοχή,
στην Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Μαρία Ζουμπούλη (zoubouli@uoi.gr).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων