Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η Προκήρυξη για το Σχέδιο 2023 Erasmus+,
Μακροχρόνια και Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές

πρόκειται να δημοσιευθεί στα μέσα Ιουλίου 2023 (και θα παραμείνει ενεργή έως τέλη Αυγούστου 2023).

Η προκήρυξη θα αφορά κινητικότητες
για Σπουδές: εαρινό εξάμηνο 2023/24, χειμερινό εξάμηνο 2024/25, εαρινό εξάμηνο 2024/25 (και όχι για το χειμερινό εξάμηνο 2023/24)

και θα δημοσιευθεί στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

 

Σχετική ανακοίνωση για τη δημοσίευση της Προκήρυξης, θα αποσταλεί στις ιδρυματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών (μέσω των Γραμματειών).

Η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά

(i) το κείμενο με τους ‘Γενικούς Όρους και Κανόνες – Παράρτημα της Προκήρυξης', καθώς και

(ii) την ‘Προκήρυξη’,

Για να υποβάλει ένας φοιτητής φάκελο υποψηφιότητας για κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές, θα πρέπει

  • να διατηρεί την φοιτητική του ιδιότητα,
  • να έχει ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή οι φοιτητές θα πρέπει να ενεργοποιήσουν e-mail της μορφής username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχουν στο φοιτητολόγιο (cronos),
  • να επιλέξει Πανεπιστήμιο – εταίρο (από τον κατάλογο Διμερών Συμφωνιών) το οποίο έχει ήδη υπογράψει Συμφωνία αποκλειστικά με το οικείο Τμήμα προέλευσης,
  • να σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών (φόρτου εργασίας περίπου 30 ECTS) που θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο υποδοχής, και την αντιστοιχία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συμπληρώνοντας το έντυπο Learning Agreement,
  • να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται (Ηλεκτρονική Αίτηση, Συμφωνία Σπουδών, Βεβαιώσεις Αναλυτικής Βαθμολογίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, Επιστολή – στην ελληνική γλώσσα – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Τμήμα προέλευσης, Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών, Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας).

Από τη

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων