Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματός Ιατρικής, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την
Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 1 μ.μ., στην Αίθουσα 3ου έτους (κτήριο Ιατρικής)
για την κινητικότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση
erasmus_med@uoi.gr

Από τη
Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων