Το συνημμένο pdf αρχείο με τίτλο «Mobility in the United Kingdom – Q&A on visa requirements and other related matters» περιλαμβάνει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μορφή ερωταπαντήσεων σχετικά με το θέμα της έκδοσης θεώρησης εισόδου (VISA) για κινητικότητες και δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων