Στον παρακάτω σύνδεσμο αναγράφονται γενικές πληροφορίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων