Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων πρόκειται να δημοσιεύσει συμπληρωματική Προκήρυξη για κινητικότητα φοιτητών με σκοπό
(i) τις Σπουδές και
(ii) την Πρακτική Άσκηση

Η Προκήρυξη θα προβλέπει κινητικότητες φοιτητών για το χρονικό διάστημα 01/09/2021 - 31/05/2022.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχουν βρει φορέα υποδοχής προκειμένου
να υποβάλουν σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης θα γνωστοποιηθούν σύντομα.

Από το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων