Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+ ακαδ. έτους 2020/21.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι: http://eylc.uoi.gr/images/ERASMUS_EGGRISH.pdf

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων