Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του ΙΚΥ/ Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του 2019 χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία») [https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3238-desmi-metron-tou-programmatos-erasmus-tis-evropaikis-enosis-sxetika-me-tin-apoxorisi-tou-inomenou-vasileiou-apo-tin-ee], επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τη διακοπή των υφιστάμενων Προγραμμάτων Erasmus+ στα οποία εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τον χρόνο της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ψήφισαν στις 13 Μαρτίου 2019 Κανονισμό για τη συνέχιση των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, (Δελτίο τύπου, https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/).

Ο Κανονισμός και οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν στις 19/03/2019 και θα τεθούν σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους για το Erasmus+ καλύπτουν τόσο τους συμμετέχοντες από τις 27 χώρες της ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τους συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι βρίσκονται στις 27 χώρες της ΕΕ κατά τη στιγμή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και μόνον εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας αποχώρησης. Εφαρμόζονται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Στόχος του Κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι:

  • δεν θα διακοπούν οι υπό εξέλιξη δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ που ξεκίνησαν το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες της ΕΕ παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο·
  • οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ που προέρχονται από την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα χάσουν τις ακαδημαϊκές μονάδες τους και δεν θα υποχρεωθούν να επαναλάβουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης δημοσιεύθηκαν και Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

«How will Brexit impact the Erasmus+ programme? (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en).