ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
προς τους φοιτητές

- της Φιλοσοφικής Σχολής
- της Σχολής Θετικών Επιστημών
- της Σχολής Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
- της Πολυτεχνικής Σχολής

- της Σχολής Επιστημών Αγωγής
 

υποψήφιους για το πρόγραμμα Erasmus+
ακαδ. έτους 2019-20
Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό
(i) τις σπουδές ή/και (ii) την πρακτική άσκηση

 

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την πραγματοποίηση ομαδικών ενημερωτικών συναντήσεων ανά Σχολή για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, ακαδ. έτους 2019-20, δράσεις:
(i) κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές (learning) και (ii) κινητικότητα με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship).

Προτρέπουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δύο δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών.
(Διευκρινίζεται ότι ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθεί).

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019/20, καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για τη Σχολή τους, ως εξής:

- Φιλοσοφική Σχολή
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12.00 - 14.00
Αίθουσα Α39-40, Τμήμα Φιλολογίας

- Σχολή Θετικών Επιστημών
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12.00-14.00
Αίθουσα Διαλέξεων 201α, Τμήμα Μαθηματικών, 2ος όροφος

- Σχολή Επιστημών Αγωγής
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12.00-14.00
Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΤΔΕ, 2ος όροφος

- Σχολή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.30 - 14.00
Εργαστήριο Ζωγραφικής

- Πολυτεχνική Σχολή
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00-13.00
Αίθουσα Σεμιναρίων
Ισόγειο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Στις συναντήσεις θα παρευρίσκονται οι Τμηματικώς Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Περισσότερες πληροφορίες:
Facebook: Erasmus+ University of Ioannina

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Erasmus+ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπεύθυνη για τη δράση κινητικότητας φοιτητών:
Μαρία Τσακοπιάκου (Τ. 26510-07519, Ε. mtsakop@cc.uoi.gr ή erasmus@uoi.gr)