Προς τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει τη δράση Discover EU η οποία χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και αφορά νέους ηλικίας 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στον σύνδεσμο https://europa.eu/youth/discovereu_en    

Υποβολή αιτήσεων: 29/11/2018-11/12/2018 (https://europa.eu/youth/discovereu_en).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων