Η Κριτική Επιτροπή (κ.κ. Ζ. Δέδος, Ο. Σταθοπούλου, Στ. Τσόδιουλος και Εμμ. Κατσάρης,
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης),
ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εικαστικού διαγωνισμού με θέμα:

«Πρόγραμμα Erasmus: πώς οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, μέσω της κινητικότητας»

ως εξής:

1. Πρώτο βραβείο
Ευάγγελος Δ. Τσιότας, ΑΜ 1900, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

2. Δεύτερο βραβείο
Κωστής Σολάνος, ΑΜ 1487, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

3. Τρίτο βραβείο
Γωγώ Βόσσου, ΑΜ 1538, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Οι βραβευθέντες θα ενημερωθούν από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων για την απονομή του βραβείου τους.

Ο Ιδρυματικώς υπεύθυνος Erasmus+, Καθηγητής κ. Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης,
η Κριτική Επιτροπή και η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους και την συμμετοχή τους.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων