Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει εικαστικό διαγωνισμό, με θέμα: «Πρόγραμμα Erasmus: πώς οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, μέσω της κινητικότητας».

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στην ευρωπαϊκή γιορτή της εκπαίδευσης και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας #ErasmusDays2018 και του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της εικαστικής έκφρασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας και η συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος μας.

 

Όροι του Διαγωνισμού

·           Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όλων των κύκλων σπουδών.

·           Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και video. Το video δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

·           Το θέμα του εικαστικού έργου είναι το πρόγραμμα Erasmus και πώς οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της μετακίνησης.

·           Κάθε φοιτητής δικαιούται να υποβάλει ένα έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο.

·           Τα έργα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (φωτογραφία jpg υψηλής ανάλυσης, video σε μορφή mpeg, avi, wmv ή άλλo κοινό format), στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (e-mail: erasmus@uoi.gr), έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.

·           Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, έτος και τμήμα φοίτησης, αριθμό μητρώου, καθώς και την τεχνική και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε).

·           Τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

·           Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα απονείμει ως βραβείο τρία smartphones στους τρεις πρώτους, μετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής.

·           Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα έχει τα πνευματικά δικαιώματα των έργων που θα υποβληθούν και το δικαίωμα δημοσιοποίησης των ονομάτων των δημιουργών.

 

http://www.uoi.gr/eikastikos-diagonismos-erasmusdays2018/

 

Από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων