Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημοσιεύει την Προκήρυξη για την υλοποίηση της δράσης
"Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση", μέσω του προγράμματος
Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων, ακαδημαϊκού έτους 2017/18.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η διαδικασία αίτησης παρουσιάζονται στον σύνδεσμο
http://erasmus.uoi.gr/info/140/kinitikotita-prosopikoy-gia-epimorfosi-akad-etoys-2017-18

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 11η Μαΐου 2018.

Περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων: 28η Μαΐου έως και 31η Μαΐου 2019.

Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
(Τ. επικοινωνίας: 26510-07105, 7107, 7264,  E. dsiamopu@cc.uoi.gr)