Υποτροφίες του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με υποτροφίες του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους.

Από το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων