Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση.
 

Από το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων