Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν τη σχετική ανακοίνωση του University of Rouen Normandie.

Καταληκτική ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2017

 

Από το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων