Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση στον σύνδεσμο

http://www.uoi.gr/therini-diakopi-leitourgias-augoustos-2017/

αναφορικά με τη θερινή διακοπή λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα των φοιτητών προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα απαντηθούν μετά τις 21 Αυγούστου 2017.

Ευχαριστούμε.

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων