Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

καλεί σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017

που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής: Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό αρχείο