Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Erasmus+ του Ηνωμένου Βασιλίου αναφορικά με το καθεστώς συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+:

https://www.erasmusplus.org.uk/article-50-update-0
 

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων