Το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης) διοργανώνει διεθνή θερινά προγράμματα σπουδών.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 09 Ιουλίου - 19 Αυγούστου 2017

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ice.cam.ac.uk/international-summer-schools

 

Από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων