Το Πανεπιστήμιο του Innsbruck της Αυστρίας προσφέρει διετές πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+

International Joint Master's degree in Astronomy and Astrophysics

με την κοινοπραξία πέντε Πανεπιστημίων της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Σερβίας

και συνεργαζόμενους εταίρους από την Ιταλία, την Σερβία και την Γερμανία.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.astromundus.eu

Από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων