Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Είστε εδώ

Είσαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό;

Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Να επιμορφωθείς σε έναν φορέα στο εξωτερικό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση;

Να κάνεις νέους φίλους;

Να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσεις για να επιμορφωθείς;

Να ζήσεις μια ανεπανάληπτη εμπειρία;

Όλα τα παραπάνω μπορείς να τα πραγματοποιήσεις ταυτόχρονα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ1/ΒΔ1).

Ανάτρεξε στους παρακάτω συνδέσμους και ... οραματίσου με τη βοήθεια των ταινιών μικρού μήκους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Erasmus+

Προωθητικό Βίντεο για το πρόγραμμα Erasmus του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Συνοπτικός Οδηγός για τους φοιτητές για τη δράση Πρακτική Άσκηση - Step by Step

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές Erasmus+

Erasmus internship survival guide - prepared by the Mobility Office of the Department of Economics UoI

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;

Συμβάλλει στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων:
–  Βελτιώνονται οι γλωσσικές τους δεξιότητες
–  Μαθαίνουν να ανταπεξέρχονται σε δυσκολίες
–  Αποκτούν διαπολιτισμικές γνώσεις
–  Ανοίγουν οι ορίζοντες - επαγγελματικοί και προσωπικοί
Ενισχύει την απασχολησιμότητα.

Σκοπός της κινητικότητας είναι η τόνωση της προσωπικής εξέλιξης των πολιτών και η βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.

 


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τοποθετήσεις για επιμόρφωση / πρακτική άσκηση (traineeship/placement/internship) πλήρους απασχόλησης σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια), επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ινστιτούτα, σχολεία, μουσεία, Πρεσβείες, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση για επιμόρφωση / πρακτική άσκηση εγκρίνεται από το οικείο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι σχετική με τις πτυχιακές του σπουδές και τις ανάγκες προσωπικής του εξέλιξης, και, ει δυνατόν, είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του.

.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Προπτυχιακοί φοιτητές,
 2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές,
 3. Υποψήφιοι Διδάκτορες,
 4. Πρόσφατα Απόφοιτοι*

* Πρόκειται για άτομα που μετακινούνται αφού έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι προγραμματίζουν να λάβουν το πτυχίο τους και να αποφοιτήσουν σε ερχόμενες περιόδους (για παράδειγμα, στις τελετές ορκωμοσίας του Ιουλίου 2020, Οκτωβρίου 2020, Φεβρουαρίου 2021 κ.α.). Ωστόσο, η αίτηση για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να υποβληθεί ενόσω διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Εν συνεχεία και εφόσον εγκριθεί η αίτηση για κινητικότητα, οι πρόσφατα απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης πτυχίου (και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Μαϊου 2022).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές οι οποίοι είναι:

1. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (όπως ορίζεται παρακάτω),

2. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση σε φορέα υποδοχής που εδρεύει σε κάποια από τις παρακάτω επιλέξιμες χώρες:

- Τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες εντός της Ελλάδας)

- Τις χώρες: Ηνωμ. Βασίλειο, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Σερβία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

- Τις υπερπόντιες χώρες και Επικράτειες (οι οποίες καθορίζονται στην υπ. αριθμ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου)
(Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και εξαρτημένα εδάφη, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής, Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, Μαγιότ, Σαιν Πιερ και Μικελόν, Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες, Ανγκουίλα, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Φώκλαντ, Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς, Μονσεράτ, Νήσοι Πιτκαιρν, Αγίνα Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως και Τριστάν ντα Κούνια, Βρετανικό Έδαφος της Ανταρκτικής, Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι).

Κινητικότητα προς Ελβετία ενδέχεται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο Ελβετο-Ευρωπαϊκής συνεργασίας (και όχι Erasmus+), με υποτροφίες που χορηγούνται από τα ελβετικά Πανεπιστήμια στους δικαιούχους. Κινητικότητες για πρακτική άσκηση προς την Ελβετία χρηματοδοτούνται μόνο εάν και εφόσον η τοποθέτηση για πρακτική άσκηση συντονίζεται από Ελβετικό Πανεπιστήμιο με το οποίο το οικείο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχει ήδη υπογράψει Διμερή Συμφωνία.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Οι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (όπως αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι διαμένουν προσωρινά - λόγω φοίτησης σε Πανεπιστήμιο - στην Ελλάδα, είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus+ προς τη χώρα προέλευσής τους (για παράδειγμα, Κύπριος φοιτητής που σπουδάζει στην Ελλάδα και επιθυμεί να υποβάλει πρόταση για κινητικότητα Erasmus+ προς την Κύπρο). Ωστόσο, σημειώνεται ότι θα δίδεται εξαρχής χαμηλή προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτών των υποψηφίων κατά την αξιολόγησή τους από τα Τμήματα προέλευσης.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η περίοδος παραμονής στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση, μπορεί να κυμαίνεται από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες. Κάθε φοιτητής, μπορεί να μετακινηθεί έως 12 μήνες συνολικά (με συνδυασμό χρηματοδοτούμενης και μη χρηματοδοτούμενης κινητικότητας), ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ανεξαρτήτως δράσης. Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγενέστερου προγράμματος LLP/Erasmus μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών συνολικά, ανά κύκλο σπουδών.

Πρόθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο ελάχιστος επιδοτούμενος χρόνος για Πρακτική Άσκηση να είναι δύο (2) ημερολογιακοί μήνες ενώ ο μέγιστος επιδοτούμενος χρόνος να είναι τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (των 4 μηνών) στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μη χρηματοδοτούμενη διάρκεια περιόδου πρακτικής άσκησης.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21)

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για πρακτική άσκηση θεωρείται συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας σε χιλιάδες φοιτητές. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή τις δαπάνες μετακίνησης και πιθανόν το υψηλότερο κόστος
ζωής στη χώρα υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ κυμαίνεται από € 520 έως € 620, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

620 €/μήνα για τις

χώρες της Ομάδας 1

(χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης):

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμ. Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

570 €/μήνα για τις

χώρες της Ομάδας 2

(χώρες με μεσαίο
κόστος διαβίωσης):

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα,  Πορτογαλία

520 €/μήνα για τις

χώρες της Ομάδας 3

(χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης):

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή άλλους φορείς είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες, σίτιση σε φοιτητικό εστιατόριο, ακαδημαϊκή ταυτότητα κ.α.) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.

Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδιού, τη γλωσσική προετοιμασία – εάν είναι αναγκαία – και το ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή του φοιτητή και εφόσον η περίοδος σπουδών κρίνεται επιτυχής (από το οικείο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή), καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.

Πριν την κινητικότητά τους, οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση:

 1. Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για μετακίνηση προς χώρες – μέλη της Ε.Ε.) ή Ιδιωτικής Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (για μετακίνηση προς χώρες εκτός Ε.Ε.),
 2. Ιδιωτικής Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων και Προσωπικού Ατυχήματος.

 

ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο πλαίσιο Προκήρυξης (Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) που δημοσιεύεται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Στο πλαίσιο της Προκήρυξης αξιολογούνται, επιλέγονται και προγραμματίζονται οι κινητικότητες φοιτητών που θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ZERO GRANT STUDENTS)

Στο πρόγραμμα Erasmus+ υπάρχει πρόβλεψη για τους «Φοιτητές Erasmus+ χωρίς υποτροφία», δηλ. τους φοιτητές, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια κινητικότητας, χαίρουν όλων των προνομίων που συνεπάγεται η ιδιότητα του φοιτητή Erasmus+, αλλά στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί υποτροφία κινητικότητας. Οι κανόνες κινητικότητας, εκτός των κανόνων που αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών, ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus+ χωρίς υποτροφία.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση/επιμόρφωση (traineeship/placement/internship mobility) θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλο φορέα υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Οι φορείς του εξωτερικού στους οποίους μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση φοιτητές μας, δεν ανήκουν σε δεδομένη από πριν ομάδα με την οποία το πανεπιστήμιό μας έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας. Συγκεκριμένα, για την πρακτική άσκηση/επιμόρφωση, δεν απαιτείται η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του φορέα υποδοχής (που θα μπορούσε να είναι ακόμα και ένα άλλο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), δεδομένου ότι τα δύο αυτά μέρη, καθώς και ο δικαιούχος, δεσμεύονται από την εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης – Learning Agreement for Traineeships (Οδηγίες Συμπλήρωσης) (που θα υπογραφεί εφόσον ο φοιτητής γίνει δεκτός από τον φορέα υποδοχής και εν συνεχεία κριθεί επιλέξιμος από το Πανεπιστήμιό μας). Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων (αρκεί να μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες, βλ. παρακάτω). Ωστόσο, αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να δυσκολέψει την τελική επιλογή. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν έχει ήδη προσανατολιστεί προς κάποιο φορέα μετά και από σχετικές συζητήσεις με συμφοιτητές, καθηγητές ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, μπορεί να ξεκινήσει την αναζήτησή του από την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει κατάλογος φορέων που έχουν υποδεχθεί φοιτητές μας στο παρελθόν, ή έχουν ανακοινώσει ότι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με φοιτητές μας). Φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ερευνήσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, έχει αναρτηθεί Υπόδειγμα Motivation Letter (για υποψήφιους φοιτητές Erasmus+ traineeship) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές για την αρχική επικοινωνία με υποψήφιους φορείς υποδοχής.

Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

 • Ο φορέας να είναι επιλέξιμος.
 • Η επιμόρφωση/πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή.
 • Το εργασιακό (επιμορφωτικό) πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την αρχή και να εξασφαλίζονται συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πλαίσια.
 • Από την περιγραφή του αντικειμένου και των όρων πρακτικής άσκησης (στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Συμφωνία Σπουδών Πρακτικής Άσκησης – Learning Agreement for Traineeships να προκύπτει ότι αυτό που σκοπεύει να κάνει ο φοιτητής αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για (i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή (ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας (δηλ. πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής).

Οι φοιτητές προτρέπονται να επικοινωνούν με τους Τμηματικώς Υπευθύνους Erasmus+ ή και άλλα μέλη διδακτικού προσωπικού για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή φορέα υποδοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα μέλη ΔΕΠ θα κάνουν την αναζήτηση και τις απόπειρες επικοινωνίας με το φορέα υποδοχής.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται να τους προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση (η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+). Ωστόσο, τονίζεται ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και έγκειται σε σχετική απόφαση του φορέα υποδοχής.

Επίσης, παρακάτω παρατίθενται χρήσιμες ιστοσελίδες για τη διευκόλυνση των φοιτητών ως προς την ανεύρεση πιθανού φορέα υποδοχής:

http://erasmusintern.org/
Drop'pin@EURES
http://www.leo-net.org/
https://leonet.joeplus.org/offers/
http://www.europe-internship.com/

Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι φορείς υποδοχής

Με τον όρο επιχείρηση νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας. Ο ορισμός της "επιχείρησης" υποδηλώνει  ότι, εκτός από εταιρίες, Ιδρύματα Ανώτατης  εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, Πρεσβείες, σχολεία ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι συμπράξεις και οι σύλλογοι/ενώσεις που έχουν τακτικές οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οικονομική δραστηριότητα και όχι η νομική μορφή.

Οι τύποι οργανώσεων που παρατίθενται στη συνέχεια δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο (ec.europa. eu/institutions/index_en.htm).
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Για το ακαδ. έτος 2019/20 αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα η δυνατότητα φοιτητών και προσφάτως αποφοίτων να κάνουν πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες με σκοπό να αποκτήσουν απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον τους. Φοιτητές όλων των Τμημάτων (όχι μόνο της Πληροφορικής και Η/Υ) μπορούν να αιτηθούν πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Κάθε πρακτική άσκηση θα θεωρείται "πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες", εφόσον ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

- Ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων)
- Ψηφιακό, γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο,
- Ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων,
- Εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων
- Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
- Ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων
- Προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου, δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών ως προς την ανεύρεση πιθανού φορέα υποδοχής, παρέχονται οι ιστοσελίδες:

http://erasmusintern.org/
Drop'pin@EURES

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ

Ο υποψήφιος φοιτητής Erasmus+ εφοδιάζεται, πριν τη μετακίνησή του, με έγγραφη Συμφωνία Σπουδών Πρακτικής Άσκησης – Learning Agreement for Traineeships, το περιεχόμενο της οποίας έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ του δικαιούχου, του φορέα υποδοχής και του Τμήματος προέλευσής του, σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης που θα υλοποιήσει. Για την περίοδο της επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης που διανύει ο φοιτητής στο εξωτερικό, είτε αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του είτε όχι, το Τμήμα προέλευσης δεσμεύεται να αναγνωρίσει την περίοδο πρακτικής άσκησης και κατ’ελάχιστον να την αναγράψει στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Οι φοιτητές που μετακινούνται με την ιδιότητα του ‘πρόσφατα απόφοιτου’ θα λαμβάνουν το έγγραφο ‘Europass mobility’ μετά τη λήξη και επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου επιμόρφωσης / πρακτικής άσκησης.

 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ

Η  αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητές του στο εξωτερικό λόγω απόλυτα αιτιολογημένης ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους υγείας), η οποία θα γίνει αποδεκτή από το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως και στο ΙΚΥ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προκειμένου να υπηρετούνται οι μαθησιακοί στόχοι σε κάθε επιστημονική περιοχή με τον τρόπο που κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου θέλει να θεραπεύει, έχουν θεσπιστεί κριτήρια επιλογής από κάθε Τμήμα ξεχωριστά βάσει των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και η επιλογή των τελικών δικαιούχων. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων, ορίζονται ως η ελάχιστη δικλείδα διασφάλισης της αξιοκρατικής επιλογής των καλύτερων φοιτητών και της καλής φήμης του Ιδρύματός μας στο εξωτερικό. Τα κριτήρια επιλογής παρουσιάζονται από τους Τμηματικώς Υπευθύνους στις ενημερωτικές τμηματικές συναντήσεις (Φεβρουαρίου - Μαρτίου) για το πρόγραμμα Erasmus+ και θα είναι γνωστοποιημένα (δημόσια, με πρόσβαση από όλους, συνεχώς) στους φοιτητές του κάθε Τμήματος καθ’όλη την περίοδο της υποβολής των αιτήσεων και της αξιολόγησής τους, έως και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών που επιλέγονται για συμμετοχή (με οικονομική επιχορήγηση) στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+ εξαρτάται από το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατανέμεται ισόποσα στα Τμήματα του Ιδρύματός μας. Εν συνεχεία, κάθε Τμήμα βάσει του αριθμού των αιτήσεων των φοιτητών και της κατάταξης που πραγματοποιείται από τα αρμόδια Όργανα του Τμήματος, διαμορφώνει τον τελικό κατάλογο των αρχικά επιλεγέντων προς μετακίνηση με οικονομική επιχορήγηση.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι τα παρακάτω κριτήρια θα ισχύσουν:

(i) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας εργασίας στη χώρα υποδοχής ή/και τον φορέα υποδοχής, το οποίο θα αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

(ii) Χαμηλή προτεραιότητα στις κινητικότητες προς τη χώρα προέλευσης (π.χ. Κύπρος για Κύπριους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Διευκρινίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα απαιτεί ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας το Β2 (με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Στην περίπτωση της επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης ενδέχεται ο υποψήφιος φοιτητής, σε συνεννόηση με το φορέα υποδοχής, να δηλώσει γλώσσα εργασίας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος θα προσκομίσει τίτλο σπουδών για την προσυμφωνημένη γλώσσα εργασίας (π.χ αγγλικά στη Σουηδία). Τέλος, επισημαίνεται ότι κάποια Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας, για παράδειγμα C1.

Άλλα κριτήρια, όπως είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή (αριθμός και βαρύτητα χρωστούμενων μαθημάτων, μέσος όρος βαθμολογίας), το επίπεδο σπουδών, τα κίνητρα συμμετοχής, η πιθανότητα ισοψηφίας υποψηφίων κ.α., ορίζονται επακριβώς από το κάθε Τμήμα ξεχωριστά.

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Συνεπώς, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Στην σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ περιγράφεται όλη η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ. 26510-07519, 07264, E-mail: erasmus@uoi.gr) για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις (Έγγραφο του ΙΚΥ για τα ΑμεΑ). 

Επίσης, εφόσον πληρούνται κατά τα λοιπά όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης φοιτητή που θέτει το οικείο Τμήμα, ενδέχεται να υπάρξει και ειδική μοριοδότηση σε περιπτώσεις φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ONLINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Online Linguistic Support - OLS)

(κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό, διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει  διαδικτυακά (on–line) μαθήματα γλωσσικής υποστήριξης των μετακινούμενων φοιτητών των οποίων η κύρια γλώσσα εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και τα Ολλανδικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή γλωσσική υπηρεσία θα δοθούν στους επιλεγέντες φοιτητές Erasmus+ πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν και στη συνημμένη παρουσίαση ή στην ιστοσελίδα για τα OLS.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν (εάν ήδη δεν έχουν) λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εξής μορφή: Ονοματεπώνυμο@πάροχος.com ή gr (το ονοματεπώνυμο θα πρέπει να αναγραφεί με λατινικούς χαρακτήρες). Αν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τελεία (.) ανάμεσα στο όνομα και το επίθετο. Ο πάροχος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πάροχος στο διαδίκτυο (π.χ. gmail, hotmail κ.α.). Εναλλακτικά, ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έχει ενεργοποιηθεί e-mail της μορφής username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχουν στο φοιτητολόγιο (cronos). Όλη η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
 2. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στη χώρα υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών. Ωστόσο, συστήνεται οι φοιτητές να επικοινωνούν με το τοπικό παράρτημα του ESN για παροχή πληροφοριών. Επίσης, η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι σε θέση να βοηθήσει τους δικαιούχους φοιτητές να επικοινωνήσουν με παλιούς φοιτητές Erasmus+ που στο παρελθόν έχουν διαμείνει στις πόλεις υποδοχής που πρόκειται να μεταβούν νέοι φοιτητές. Τέλος, σχετική σύσταση του ΙΚΥ αναφέρει ότι: "Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως όταν χρησιμοποιούν ιστοσελίδες αναζήτησης για την εξεύρεση κατοικίας στο εξωτερικό. Δεν θα πρέπει να αποστέλλουν προκαταβολή πριν δουν από κοντά το σπίτι και γνωρίσουν τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης θέλει να αποστείλει τα κλειδιά του σπιτιού ταχυδρομικά ή ζητά οι πληρωμές να γίνονται μέσω Western Union, MoneyGram, TNT, Moneybookers ή Airbnb, να μην απαντούν και να ειδοποιούν την ιστοσελίδα για ενδεχόμενη απάτη. Μετά από κρούσμα απάτης στις Βρυξέλλες, σχετικά με τον ιστότοπο http://immo.vlan.be για την εξεύρεση στέγης παρακαλούνται οι φοιτητές να μην χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο ιστότοπο".

 3. Συστήνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν αναφορικά με τη δήλωση μαθημάτων για συμμμετοχή στις εξεταστικές περιόδους μετά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας.

 4. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας από τον ίδιο τον φοιτητή, ενώ έχει επιλεγεί για μετακίνηση, ο φοιτητής θα δικαιούται να υποβάλει (κατά την επόμενη προκήρυξη που θα δημοσιεύσει η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων) εκ νέου αίτηση για μετακίνηση, αλλά με χαμηλή προτεραιότητα επιλογής. Ωστόσο, δεσμεύεται να ενημερώσει εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) και έγκαιρα για την αδυναμία του να μετακινηθεί τον φορέα υποδοχής, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (erasmus@uoi.gr).

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι Τμηματικώς υπεύθυνοι θα έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν την υλοποίηση ενός αριθμού κινητικοτήτων για πρακτική άσκηση μέσω του Ομίλου για Πρακτική Άσκηση Erasmus+, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υπεύθυνη επικοινωνίας κυρία Κατερίνα Γούλα, Τ. 26510-08454, E-mail: career@uoi.gr).

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr