Ενημερωτικές Συναντήσεις για την 'Κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση' Erasmus+

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψ. διδάκτορες) να παρακολουθήσουν μία από τις δύο ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση της δράσης 'Κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση' Erasmus+.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν

- τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου και ώρα 11.00-13.00

και

- την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου και ώρα 17.00-19.00

στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Πανεπιστημιούπολη Α', Ιωάννινα).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων