Αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με την από 23/04/2021 ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+ 2021-2027, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι Χώρα Εταίρος (εκτός Ε.Ε.) αλλά λογίζεται ως Χώρα του Προγράμματος και επομένως στο Call 2021 εμπίπτει στους κανόνες του διέπουν τις Χώρες του Προγράμματος.

Η διαχείριση δεν τελεί υπό κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες ενώ οι διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση της visa αποτελούν ευθύνη του φοιτητή.

Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ότι για την Προκήρυξη που πρόκειται να δημοσιευθεί, οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν μετακίνηση και στο Ηνωμ. Βασίλειο.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων