Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+ ακαδ. έτους 2020/21.      

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι: http://www.hist-arch.uoi.gr/images/pdf/Erasmus2020.pdf    

Από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων