Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημοσιεύει τις Προκηρύξεις για την υλοποίηση των δράσεων
i) "Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία",

ii) "Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση",

μέσω του προγράμματος Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων, ακαδημαϊκού έτους 2018/19.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η διαδικασία αίτησης για Διδασκαλία παρουσιάζονται στον σύνδεσμο
https://piro.uoi.gr/info/237/exerhomeni-kinitikotita-prosopikoy-gia-didaskalia-2018-19

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η διαδικασία αίτησης για Επιμόρφωση παρουσιάζονται στον σύνδεσμο
https://piro.uoi.gr/info/238/exerhomeni-kinitikotita-prosopikoy-gia-epimorfosi-2018-19

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 28η Ιουνίου 2019.

Περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων: 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31η Μαΐου 2020.

Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
(Τ. επικοινωνίας: 26510-07107, 07443, 07264,  E. erasmus@uoi.gr)