Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+ (με σκοπό την κινητικότητα για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση), ακαδ. έτους 2019/20:

http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=77&news_gr_id=1699

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων