Προς
τα μέλη ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ, η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2019, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3196-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2019

 

Επισημαίνεται ότι όλες οι αιτήσεις για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=HE  (συνδεθείτε μέσω του EU-Login).

 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Φεβρουαρίου 2019 για τις δράσεις της Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ103, ΚΑ107) & τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ομίλου (ΚΑ108) και η 21η  Μαρτίου 2019 για τη δράση των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ203).

 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες σημαντικές αλλαγές για τις επιμέρους δράσεις:

 

ΚΑ103

 • Ένταξη Σερβίας στις Χώρες του Προγράμματος (3ο Group Χωρών- Programme Countries with lower living costs)
 • Αλλαγή του ποσού για τις Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες
 • Προσθήκη διευκρίνησης για το Προσκεκλημένο Προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία: Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας

 

ΚΑ107

 • Διάρκεια σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 24 ή 36 μήνες
 • Αλλαγή στην έναρξη υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων: 1/8/2019
 • Προσθήκη νέων Παραθύρων Χρηματοδότησης για ορισμένες Χώρες-Εταίρους

 

ΚΑ203

 • Αλλαγές στις προτεραιότητες των Στρατηγικών Συμπράξεων- προσθήκη νέων προτεραιοτήτων για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης  

 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά την Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2019 (EN. Version 1).

 

Σημείωση: Ο τελικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας, θα ανακοινωθεί προσεχώς, καθώς αναμένεται σχετική ενημέρωση από την Ε.Ε.

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις αιτήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:

 

 • Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος  - Αλίκη Φιλανδριανού (afilandrianou@iky.gr)
 • Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων / Διεθνής Κινητικότητα – Φίλιππος Κουμπούνης (fkoumpounis@iky.gr)
 • Πιστοποιητικό Ομίλου – Ελίνα Μαυρογιώργου (elinamav@iky.gr)
 • Στρατηγικές Συμπράξεις – Ελίνα Μαυρογιώργου, Μαρία Παναγιάρη (elinamav@iky.gr, mpanagiari@iky.gr )

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων