ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
προς τους υποψήφιους φοιτητές
του προγράμματος Erasmus+
ακαδ. έτους 2019-20
Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό
(i) τις σπουδές ή/και (ii) την πρακτική άσκηση

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη των ομαδικών ενημερωτικών συναντήσεων ανά Σχολή για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, ακαδ. έτους 2019-20, δράσεις:
(i) κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές (learning) και (ii) κινητικότητα με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship).

Προτρέπουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δύο δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών.
(Διευκρινίζεται ότι ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθεί).

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019/20, καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για το Τμήμα τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα (βλ. παρακάτω).

Στις συναντήσεις θα παρευρίσκονται οι Τμηματικώς Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων.

Σημείωση: Ο συγκεκριμένος πίνακας με τον προγραμματισμό των τμηματικών συναντήσεων επικαιροποιείται τακτικά και έως ότου προγραμματιστούν οι αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Περισσότερες πληροφορίες:
Facebook: Erasmus+ University of Ioannina

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Erasmus+ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπεύθυνες για τη δράση κινητικότητας φοιτητών:
Μαρία Τσακοπιάκου (Τ. 26510-07519, Ε. mtsakop@cc.uoi.gr),
Αναστασία Τσέφου (Τ. 26510-07264, Ε. atsefou@cc.uoi.gr)