Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και της ενδο-ευρωπαϊκής κινητικότητας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι πλέον η Σερβία θεωρείται χώρα προγράμματος.

Συνεπώς, από το 2019 είναι δυνατή η σύναψη Διμερών Συμφωνιών (ii-agreement) με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει Ευρωπαϊκό Χάρτη Erasmus και εδρεύουν στη Σεβία,
οι οποίες θα προβλέπουν κινητικότητα φοιτητών (για Σπουδές) και κινητικότητα προσωπικού (για Διδασκαλία, Επιμόρφωση ή συνδυασμένη κινητικότητα Διδασκαλίας - Επιμόρφωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την σύναψη Διμερών Συμφωνιών Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον σύνδεσμο
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus

Από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων