Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα "Erasmus+", το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Για την προβολή της πρόσκλησης, μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en

Για την προβολή του Οδηγού του Προγράμματος Erasmus, μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_el

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων