Προς

- Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, Λέκτορες)
- Μέλη Ε.Ε.Π., Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ. που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο, καθώς και
- Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημοσιεύει την Προκήρυξη για την υλοποίηση της δράσης
"Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία", μέσω του προγράμματος
Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων, ακαδημαϊκού έτους 2017/18.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η διαδικασία αίτησης παρουσιάζονται στον σύνδεσμο
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/193/exerhomeni-kinitikotita-prosopikoy-akad-etoys-2017-18

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 16η Φεβρουαρίου 2018.

Σημειώνεται, ότι τα μέλη διδακτικού προσωπικού θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και στο πλαίσιο της δράσης 'Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση'.

Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
(Τ. επικοινωνίας: 26510-07105, 7106, E. erasmus@uoi.gr)