Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2018, στον ακόλουθο σύνδεσμο. https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3017-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2018

Επισημαίνεται ότι όλες οι αιτήσεις για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ (συνδεθείτε μέσω του EU-Login) καθώς επίσης και τις  σχετικές οδηγίες https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines .

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2018 για τις δράσεις της Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ103, ΚΑ107) και τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ομίλου (ΚΑ108) και η 21η Μαρτίου 2018 για τη δράση των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ203).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων