Εν όψει της προκήρυξης για την κινητικότητα των ενδιαφερομένων φοιτητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, ξεκινάει ο νέος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ενημερωτικές συναντήσεις οργανώνονται φέτος, ανά Σχολή. Έτσι, ξεκινάμε με τη Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Στόχος των ενημερωτικών συναντήσεων αυτών είναι, να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τη φύση του Προγράμματος Erasmus, τις δράσεις του καθώς και για πολύ πρακτικά ζητήματα, όπως το πως επιλέγουμε Πανεπιστήμιο ή φορέα υποδοχής και πως υποβάλουμε την αίτησή μας για να μετακινηθούμε μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Οι Ενημερωτικές αυτές Συναντήσεις διοργανώνονται απο τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τους Τμηματικά Υπεύθυνους Καθηγητές για το Πρόγραμμα Erasmus απο κάθε Τμήμα.

Σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ατομικές ενημερώσεις φοιτητών στο γραφείο Erasmus.

https://www.facebook.com/events/376746756071243/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1235742376525725&id=507538532679450