«Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, που σχεδίασε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΟΑ) σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), είναι η συμβολή όλων των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό,  στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας στην κατεύθυνση της «κοινωνίας της γνώσης».

Μέσω της πρωτοβουλίας υποστηρίζεται η δημιουργία «γεφυρών» που θα επιτρέψουν στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, να συνεργαστούν, αξιοποιώντας επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές πρωτοβουλίες, με επιστήμονες, με  φορείς και με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα το σύνολο του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να ενισχυθεί με τη συμβολή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.
 

Η ΓΓΣΙΕ σε συνεργασία με το ΕΚΤ, κεντρικό εθνικό φορέα για την Έρευνα – Τεχνολογία - Ανάπτυξη - Καινοτομία, έχουν αναπτύξει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δίνονται υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων και μέσω της οποίας θα γίνει καταγραφή, χαρτογράφηση και διαρκής παρακολούθηση της θέσης και των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που έχει φύγει από την Ελλάδα.

Σας καλούμε να είστε αρωγός στην εθνική προσπάθεια που κάνει η χώρα μας προκειμένου να οικοδομήσει δεσμούς εμπιστοσύνης με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η διασύνδεση αυτή σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι αμοιβαία επωφελής για όσους και όσες εμπλακούν, ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Σας καλούμε να πληροφορήσετε τους δικαιούχους σας για την ύπαρξη της πρωτοβουλίας!

Περιηγηθείτε στη σελίδα, βρείτε πληροφορίες για προγράμματα χρηματοδότησης στην Ελλάδα και για υποτροφίες για σπουδές και έρευνα, δείτε τις ιστορίες ανθρώπων που (επ)έμειναν στην Ελλάδα και πέτυχαν, εγγραφείτε στην ειδική ενότητα «Συνεργασίες» και βρείτε συνεργάτες στην Ελλάδα, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που έχει δημιουργηθεί, πείτε μας τα σχόλια σας για την πλατφόρμα και τις λειτουργίες της.