Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2017, ο Αναπληρωτής Πρύτανη και Ακαδημαϊκώς Συντονιστής Erasmus+, Καθηγητής κ. Ανδρέας Φωτόπουλος και η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, μαζί με τον Σύλλογο Φοιτητών Erasmus+ (ESN Ioannina) υποδέχθηκαν τους 42 νέους φοιτητές Erasmus+, από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το χειμερινό εξάμηνο 2017-18.

Υπολογίζεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα σημειωθεί αύξηση των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, της τάξης του 45% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τους εύχεται καλή και εποικοδομητική παραμονή στην πόλη μας.