Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Λαογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

2 – 19  Μαϊου 2017

 

Το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Τομέας Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, σε συνεργασία  με το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

πραγματοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης με τίτλο «Σε ένα μουσείο... μυστικό».

 Απευθύνεται σε παιδιά  του δημοτικού σχολείου (Β΄  Γ' και Δ΄ τάξεων) και για την πραγματοποίησή του απαιτείται στενή συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και το διδακτικό προσωπικό τους,. Μετά την εκδήλωση  του ενδιαφέροντός τους θα αποσταλεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αποκρυστάλλωση των εννοιών της συλλογής και της δωρεάς καθώς και της σημασίας τους στην προστασία και αξιοποίηση του λαϊκού υλικού πολιτισμού.

Προσεγγίζοντας την ιστορία του Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου και των συλλογών του, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πώς η δωρεά, η συλλογή και η συλλεκτική διαδικασία συμβάλλουν στη διάσωση του υλικού πολιτισμού της προβιομηχανικής κοινωνίας; Ποιος συλλέγει, τι και γιατί; Μέσα από ποιές διαδικασίες δημιουργείται μια λαογραφική συλλογή;
  • Πώς διαχειριζόμαστε μια λαογραφική συλλογή;  Θα δοθεί έμφαση στις διαδικασίες της επιμέλειας, τεκμηρίωσης και καταγραφής των μουσειακών αντικειμένων, εισάγοντας τους μικρούς μαθητές στο ρόλο του επιμελητή.

Ως επιμέρους στόχοι του προγράμματος τίθενται οι εξής:

1. Να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τον λαϊκό πολιτισμό και ευρύτερες κατηγορίες αντικειμένων του.

2. Να προσεγγίσουμε συγκεκριμένα αντικείμενα του υλικού πολιτισμού ως προς την μορφή, τη χρήση, την τεχνολογία, την ιστορία και τη σημασία τους για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και τα συλλέγουν στο παρόν.

3. Να παροτρύνουμε τα παιδιά να δημιουργήσουν και επιμεληθούν τη δική τους συλλογή με αναφορές στον λαϊκό πολιτισμό.

5. Να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας θετικής αντίληψης για το μουσείο ώστε να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να επιστρέψουν σε αυτό με δική τους πρωτοβουλία και να συνεχίσουν την εξερεύνησή τους στον χώρο του.  

6. Να συνδέσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο με το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών, καθώς στο βιβλίο «Μελέτη Περιβάλλοντος» της Β΄  Δημοτικού, γίνεται αναφορά στον ρόλο του λαογραφικού μουσείου, τις συλλογές του, στα παλιά αντικείμενα και τις ιστορίες πίσω από αυτά.

   Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στον χώρο του  Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, απέναντι από το αμφιθέατρο Σ. Δάκαρη).  

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τις κκ Σοφία Κίγκα  και Νίκη Καλογεροπούλου, (Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων),  με τη συνδρομή και την εποπτεία  της κ. Εσθήρ Σολομών, Επίκουρης Καθηγήτριας Μουσειολογίας και της κ. Κωνσταντίνας Μπάδα, Καθηγήτριας Κοινωνικής Λαογραφίας και υπεύθυνης για το Λαογραφικό  Μουσείο και  με την εποπτείας τους  υλοποιείται από την κ. Καλογεροπούλου Νίκη σε συνεργασία με την Μαριέλλη Λειβαδιώτη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Ημέρες πραγματοποίησης του προγράμματος:

Τρίτη και Πέμπτη: 10.00 – 12.00

Ημερομηνία έναρξης  Β΄ Κύκλου: 2  Μαϊου 2017

Ημερομηνία λήξης : 19  Μαϊου  2017

Κρατήσεις σχολείων:  26510 05236 (κ. Φάνης Δασούλας , Δρ. Λαογραφίας, μέλος ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Λαογραφίας fdasulas@cc.uoi.gr,)

 Σημειώνεται ότι θα  τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Από τον Τομέα Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων