Επισυνάπτεται, στην αγγλική και την ιταλική γλώσσα, η προκήρυξη της ιταλικής κυβέρνησης για την απονομή υποτροφίας σε ξένους φοιτητές καθώς και σε ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017 – 2018.  

 

Επισημαίνεται πως η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 10η Μαΐου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα (http://www.ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων