Το Πανεπιστήμιο του Wuerzburg προσφέρει πρόγραμμα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. 

Στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

http://www.daf-sommerakademie.zfs.uni-wuerzburg.de/en/international_summ...

Από την Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων