Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει

τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι υπότροφοι θα κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου νομού Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου,

με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

 

Από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων