Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημοσιεύει την Προκήρυξη για την υλοποίηση της δράσης
"Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση", μέσω του προγράμματος
Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων, ακαδημαϊκού έτους 2016/17.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η διαδικασία αίτησης παρουσιάζονται στον σύνδεσμο
http://erasmus.uoi.gr/info/140/kinitikotita-prosopikoy-gia-epimorfosi-akad-etoys-2016-17

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 24η Μαρτίου 2017.

Περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων: 24η Απριλίου 2017 έως και 31η Μαρτίου 2018.

Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
(Τ. επικοινωνίας: 26510-07105, 7107, 7264,  E. dsiamopu@cc.uoi.gr)