Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα της δωρεάς - κληροδοτήματος Π. Γραμματικάκη

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο των Μαθηµατικών, από τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήµατος Π. Γραµµατικάκη.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο της Ακαδημίας Αθηνών.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 17 Μαΐου 2017